LTEN

STATYBOS INŽINIERIŲ ASOCIACIJA

STATYBOS INŽINIERIŲ ASOCIACIJA - tai nepriklausoma, savanoriška, pelno nesiekianti organizacija susikūrusi plėtoti šios specialybės atstovų tarpusavio bendradarbiavimą, dalintis patirtimi, nuolat tobulėti bei savo pavyzdžiu kelti šios specialybės prestižą.

Asociacijos veikla - seminarų, susijusių tiek su statybos naujovėmis, tiek su tradicijomis organizavimu, ekskursijų į įdomius statomus ar restauruojamus objektus organizavimu,  narių neformalaus tarpusavio bendravimo skatinimu bei suvienijimu. Prisidedame prie kitų organizacijų, kurių darbai artimi mūsų tikslams, užmezgame tarptautinius ryšius bei dalinamės skirtingose šalyse turima patirtimi bei tradicijomis.

Kiekvienas statinys - tai kompleksas inžinerinių sprendinių, kuriuos skirtingų sričių specialistai parenka iš įvairių normų, taisyklių, bandymų bei tyrimų visumos. Kiekviena dalis susijusi su tam tikromis žiniomis bei patirtimi - todėl nėra įmanoma sutalpinti visos šios informacijos viename asmenyje. Skirtingų statybos inžinerijos specialybės sričių žmonės dirba kartu tam, kad būtų pasiektas geriausias sprendimas. Statybos inžinierių asociacija - organizacija vienijanti geriausius šių sričių atstovus.